Czech

Pohádky z Tisíce a jedné noci

Pohádky z Tisíce a jedné noci Pohádky z Tisíce a jedné noci Pohádky z Tisíce a jedné noci Pohádky z Tisíce a jedné noci Pohádky z Tisíce a jedné noci Pohádky z Tisíce a jedné noci Pohádky z Tisíce a jedné noci Pohádky z Tisíce a jedné noci Pohádky z Tisíce a jedné noci Pohádky z Tisíce a jedné noci

Šahrazád, Sindibád, Alí Baba a Aláddín. Snad nejznámější postavy Pohádek z Tisíce a jedné noci, které pro malé čtenáře převyprávěl František Hrubín, si ke mně našly cestu ve chvíli, kdy jsem si balila kufry a odjížděla do Turecka.

Považte, přece je neodbydu. Čtveřice mi naskákala do kufru, kde snila o Orientu.

V Turecku se jim náramně líbí. Aby ne, místní je povýšili na hosty a to v Turecku něco znamená! Všichni čtyři jsou obletováni a hýčkáni. Slyšela jsem tetu Zeynep, jak nahlas přemýšlí, že je jí ta Šahrazád nějaká povědomá.

Někdy mi připadá, že se jim nebude chtít zpátky, do srdce Evropy. Inu, musí to tam pro ně být tuze exotické. Ale v knížce, v té by se jim líbit mohlo. Ilustroval ji Jiří Trnka a v roce 1967 ji vydalo Státní nakladatelství dětské knihy.

Tak co myslíte, vrátí se?

Leave your comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.